Prikbord


1.Boek 'zonder zorgen ouder worden' 
Momenteel ben ik met veel passie mijn boek ‘Zonder Zorgen Ouder Worden’ aan het schrijven. Ik verwacht de publicatie in 2020. Ik hou jullie zeker op de hoogte! 

 2. Rechtsbijstandverzekering: Voor contracten vanaf 1/9/2019 kan je de premie van de rechtsbijstandverzekering gedeeltelijk fiscaal in mindering brengen. En bij oplossing van het geschil via bemiddeling is er geen sprake van een franchise per schadegeval. 

 3. Mijn Paper van 18 juni 2016 in het kader van de Specialisatie Familiale Bemiddeling (MEDIV) met als titel: 1HUIS - 2HUIZEN / Wat met de verblijfsregeling voor pubers? Een praktische benadering door de bril van de jongere. Het doel van deze paper is om praktische inzichten te geven bij ‘uit elkaar’ van de ouders en het bekomen van een zo optimaal mogelijke verblijfsregeling voor kinderen van 12 tot 18 jaar. Claudia De Groot merkt op dat wijzigingen aan hun vertrouwde omgeving extra hard aankomen tijdens de puberteit. Ouders moeten hiervoor de nodige aandacht hebben, en kunnen via de methode van geweldloze (verbindende) communicatie samen met de bemiddelaar op zoek gaan naar de noden en behoeften van de jongeren bij het vaststellen van het nieuwe verblijf. Op empathische wijze moet erkenning gegeven worden aan deze noden en behoeften. Uit de afgenomen enquêtes met jongeren kon zij afleiden dat de jongeren vragen om hun behoeften te erkennen, en actief wensen deel te nemen aan de opmaak van de regeling. Tot slot reikt zij enkele handvaten voor de bemiddelaar aan. Als je de paper graag wil lezen, stuur een mail naar claudia@mediationboom.be. 

 Tip: Ook bij conflicten tussen ouders en jongeren zonder aanwezigheid van een relatiebreuk van de ouders, kunnen principes van de paper toegepast worden.