Welkom

Mijn Missie

Sinds jaren is mijn passie “Vermijden van onnodige conflicten bij het ouder worden en bij de oude dag.” Om dit te concretiseren ben ik gestart met Mediationboom 

Conflict Bemiddeling. Het woord boom staat voor de uitgebreide familieboom: de wortels, de stam en de takken staan symbool voor de familie+, en de boom geeft de lente – zomer – herfst – winter periode van ons leven weer. Ik wil immers inspireren & kennis delen om onwetendheid te laten verdwijnen, bruggen te laten bouwen tussen de verschillende generaties zodat er wederzijds begrip & respect ontstaat. Ook wil ik de techniek van bemiddeling (mediation) bekend maken. Ik ben er immers van overtuigd dat dit veel emotioneel en financieel leed kan besparen, en tot familiegeluk kan bijdragen.

Mijn Visie 

Als erkend familiaal bemiddelaar besef ik het belang van rust binnen de familie+. De uitgebreide familieboom vormt immers de basis voor groei en bloei van allen. De techniek van bemiddeling is dan ook de aangewezen oplossing voor het oplossen van familiale conflicten. Hierdoor kan je immers nog steeds ‘door dezelfde deur’. Coaching kan je al in de goede richting zetten.

Ik krijg dikwijls te horen “Waarom wist ik het niet eerder?” of “ Had ik het maar eerder geweten.” Onthou dat het nooit te laat is. Tijdig erbij stil staan geniet natuurlijk de voorkeur, gelet op de vele momenten die erop volgen.

Mijn quotes “Zonder zorgen ouder worden.” “Tevreden ouder (laten) worden.” “Vermijden van onnodige conflicten bij het ouder worden en bij de oude dag.” horen bij mijn passie om innerlijke rust te creëren bij het ouder worden. Ik vind immers dat we tijdens de lente- en zomerperiode van ons leven alles doen opdat onze familie groeit en bloeit. Bijgevolg raad ik aan om voor de herfst- en winterperiode van ons leven onze waarden, wensen en keuzes kenbaar te maken aan onze dierbaren zodat zij er rekening mee kunnen houden.

Tijdig eraan denken speelt ook in de relatie ouder-kind (puber / jongvolwassene / volwassene). Immers, soms wordt er de kiem gelegd voor latere familieruzies. Met respect voor elkaar openstaan via verbindende communicatie kan het escaleren van conflicten doen stoppen. Heeft een positieve impact op allen.


Bemiddeling (= Mediation)


De partijen betrokken bij het conflict zitten samen met de bemiddelaar (mediator) aan de bemiddelingstafel. Externe expertise (notaris, accountant, advocaat, juridisch adviseur,…) is welkom. De bemiddelaar faciliteert het bemiddelingsgesprek en is meerzijdig partijdig. De behoeften en noden van alle partijen komen aan bod. Er wordt geen kant gekozen wat een goed gevoel geeft bij de partijen en bijdraagt tot een gezamenlijke oplossing.

De techniek van bemiddeling kan jullie conflict oplossen | ontmijnen. En heeft als voordeel dat er gebruik gemaakt wordt van verbindende communicatie, de relatie wordt hersteld (men kan nog samen verder), het is een WIN-WIN voor allen (elke partij kan zich vinden in de zelf gedragen oplossing) en het gebeurt in een vertrouwelijk kader. Een erkend bemiddelaar is gebonden door het beroepsgeheim.

Het conflict kan dus opgelost worden ver van de rechtbank = binnen een kort tijdsbestek en zonder een financiële kater. Hierdoor komt er snel tijd en ruimte vrij voor positieve energie. Want alhoewel een conflict niet abnormaal is, het is en blijft een energievreter…


Coaching

Hier is er sprake van een één-op-één relatie: jij samen met de coach. De coach begeleidt het vertrouwelijke coachingstraject.

De techniek van coaching kan helpen om je conflict op te lossen | te ontmijnen | te vermijden. Kan je op goede weg zetten conform jouw gewenste doelen die de basis vormen voor een zelf gedragen oplossing.Opleidingen

Specialisatie Bemiddelaar in Familiale Zaken (MEDIV Mediation Instituut Vlaanderen)
Basisopleiding Bemiddeling (MEDIV Mediation Instituut Vlaanderen)
Coach | NLP (Neurolinguïstisch programmeren)-denktechnieken (Stress Management Consultancy)
Het Enneagram (Match@work personal coaching)
Fiscaal Jurist (Fiscale Wetenschappen FHS Odisee Brussel | Master Rechten VUB)
Bedrijfskunde (EHSAL Management School Odisee Brussel)
Specifieke Lerarenopleiding (vroeger Aggregaat VUB)

Jaarlijkse opleidingen | volgen van voordrachten om verdere expertise te ontwikkelen in de verschillende domeinen.